Centos的yum源更换为国内的阿里云源 - 电光石火-1、备份 mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup 2、下载新的C...

电光石火

陌晴博客
ilkhome.cn
首页>> >>Centos的yum源更换为国内的阿里云源 - 电光石火
1、备份
mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup
2、下载新的CentOS-Base.repo 到/etc/yum.repos.d/
CentOS 5
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-5.repo
或者
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-5.repo
CentOS 6
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo
或者
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo
CentOS 7
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
或者
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
3、之后运行yum makecache生成缓存

×

感谢您的支持,我们会一直保持!

扫码支持
请土豪扫码随意打赏

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

打赏作者
版权所有,转载注意明处:电光石火 » Centos的yum源更换为国内的阿里云源

版权所有:《电光石火》 => Centos的yum源更换为国内的阿里云源
本文地址:http://www.ilkhome.cn/?post=452
欢迎转载!请注明,文章均为 《电光石火》 原创,并注明本文地址,谢谢。

发表评论

路人甲 表情
看不清楚?点图切换 Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)