openssl版本升级操作记录 - 电光石火-

电光石火

陌晴博客
ilkhome.cn
首页>> >>openssl版本升级操作记录 - 电光石火
[root@nginx ~]# wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0g.tar.gz
[root@nginx ~]# tar -zvxf openssl-1.1.0g.tar.gz
[root@nginx ~]# cd openssl-1.1.0g
[root@nginx openssl-1.1.0g]# ./config shared zlib
[root@nginx openssl-1.1.0g]# make
[root@nginx openssl-1.1.0g]# make install
 
 
[root@nginx openssl-1.1.0g]# mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.bak
[root@nginx openssl-1.1.0g]# mv /usr/include/openssl /usr/include/openssl.bak
 
[root@nginx openssl-1.1.0g]#  find / -name openssl
[root@nginx openssl-1.1.0g]# ln -s /usr/local/bin/openssl /usr/bin/openssl
[root@nginx openssl-1.1.0g]# ln -s /usr/local/include/openssl /usr/include/openssl
root@nginx openssl-1.1.0g]# echo "/usr/local/lib64/" >> /etc/ld.so.conf
[root@nginx openssl-1.1.0g]# ldconfig
 
[root@nginx openssl-1.1.0g]# openssl version -a

×

感谢您的支持,我们会一直保持!

扫码支持
请土豪扫码随意打赏

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

打赏作者
版权所有,转载注意明处:电光石火 » openssl版本升级操作记录

版权所有:《电光石火》 => openssl版本升级操作记录
本文地址:http://www.ilkhome.cn/?post=444
欢迎转载!请注明,文章均为 《电光石火》 原创,并注明本文地址,谢谢。

发表评论

路人甲 表情
看不清楚?点图切换 Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)